Добре дошли
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Аврен за 2018 г.
13.12.2017
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Аврен ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА АВРЕН
12.12.2017

Работа в Испания и Португалия за бране на ягоди и други меки плодове
08.12.2017

Отлични резултати в спорта за възпитаниците на ЧСУ „Юрий Гагарин“, СОК „Камчия“
06.12.2017

80 години Юбилей
03.12.2017

„Камчия“ влезе в Международната асоциация на детските лагери
01.12.2017

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове