Добре дошли
Сурвакарчета гостуваха на кмета
03.01.2018

Честито Рождество Христово!
21.12.2017

 

Уважаеми съграждани,
Уважаеми колеги,
 
В навечерието на светлия християнски празник Рождество Христово, приемете моите пожелания за здраве, мир и благоденствие!
С усмивка да изпратим 2017 година, удовлетворени от постигнатото, и с надежда да посрещнем Новата 2018 година, като начало за по-добро бъдеще и просперитет.

Съобщение
21.12.2017
 
Общинска администрация Аврен Ви уведомява, че на 28 и 29 декември 2017 г. , касите на Отдел „Местни данъци и такси“ няма да обслужват клиенти поради приключване на финансовата година.
 
Общинска администрация Аврен

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Аврен за 2018 г.
13.12.2017
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Аврен ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА АВРЕН
12.12.2017

Работа в Испания и Португалия за бране на ягоди и други меки плодове
08.12.2017

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове