ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Добре дошли
Съобщение
18.04.2019
Общинска администрация - Аврен уведомява избирателите, че Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява възможност за извършване на справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. по следните начини:

Покана за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии в община Аврен, област Варна във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
11.04.2019

Поздрав по повод 7 април – Световен ден на здравето и професионален празник на здравния работник в България
06.04.2019

Съобщение
02.04.2019
Във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год., Общинска администрация – Аврен уведомява гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, отговарят на условията, посочени в чл. 350, ал. 2 от Изборния кодекс и желаят да гласуват, че е необходимо в срок до 15 април 2019 год. включително да представят заявление – декларация до кмета на Община Аврен/ кмета на кметството/ кметския наместник  за вписване в избирателния списък – част II на съответното населено място (приложение № 11- ЕП).

Съобщение
26.03.2019
На 28 март 2019 г. от 11,30 часа в сградата на Областна администрация Варна ще се проведат консултации за определяне състава на на Районната избирателна комисия на Трети многомандатен изборен район - Варна за насрочените избори на 29 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Часът на Земята
23.03.2019

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове