ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Новини
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до провеждане на конкурс за длъжност: „Директор на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“.
18.12.2018

Списък  на допуснатите и недопуснатите кандидати до провеждане на конкурс за длъжност: „Директор на  общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“ изтегли

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове