ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Новини
Съобщение
20.12.2018

Във връзка с предстоящо годишно бюджетно приключване отдел МДТ и касите на община Аврен ще работят до 15,30 ч.  на 27.12.2018 г. с клиенти.

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове