ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Новини
Съобщение
20.12.2018
Във връзка с провеждането на широка информационна кампания на Българска народна банка за пускането в обръщение на нова банкнота с номинална стойност 100 лева, емисия 2018 г.  Ви уведомяваме, че в  Общинска администрация Аврен е постъпило писмо от Националното сдружение на общините в Република България относно подкрепа на информационната кампания на Българската народна банка.
 
За целта са предоставени линкове с видеоклипове, дипляна, плакат и презентация на банкнотата:
Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове