ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Новини
22 март Световен ден на водата
22.03.2019

 

Световния ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март от 1993г. насам. Инициативата е  на ООН и има за цел да фокусира вниманието върху значението на прясната вода и да популяризира природосъобразното управление на водните ресурси.

           

                                  

 

ОПАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ – СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЩОТО БЛАГО!    

 

Животът на човечеството зависи от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всеки!                                                                                                                                          Световният ден на водата предполага споделена отговорност от всички заинтересовани страни – от хората и местните общности до международните организации и гражданското общество за опазване качеството  на водата и живота на Земята.       

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове