ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Новини
Часът на Земята
23.03.2019

 

 

 

 

Какво е Часът на Земята?

Часът на Земята е най-голямата природозащитна инициатива в света.

Провежда се винаги в последната събота на март от 20:30 до 21:30 ч. Тази година Часът на Земята е на 30 март.

Мотото и тази година е: Свържи се с природата.

Часът на Земята традиционно акцентира върху връзката с природата, която прави живота ни възможен.


По време на Часа на Земята милиони хора от целия свят символично изгасят осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват фасадите си. Така всички заедно отправяме призив за по-устойчиво бъдеще, демонстрирайки какво влияние могат да имат малките постъпки върху голямата планета.

 

ИЗКЛЮЧЕТЕ ОСВЕТЛЕНИЕТО ЗА ЕДИН ЧАС!!!

 

ОБЩИНА АВРЕН  СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА” И ПРИКАНВА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ, КАТО ИЗГАСЯТ ОСВЕТЛЕНИЕТО В ДОМОВЕТЕ СИ!

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове