ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Новини
11 май - Ден на библиотекаря
10.05.2019

УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО,

 

За мен е удоволствие да поздравя всички Вас, които неуморно се трудите и съхранявате българския дух и културната идентичност с професионалния празник на българските библиотекари - 11 май. Това е денят, в който почитаме равноапостолите -светите братя Кирил и Методий. Днес в глобалния свят ролята на библиотеките и библиотечните работници е все по-ценна. В библиотеките е съхранена паметта и мъдростта на човечеството, достиженията на науката и надеждите ни за по-добър свят.
 
Бъдете горди, защото Вие сте съвременните будители на нашето общество и благодарение на дейността си, обогатявате културния и обществен живот на Община Аврен.

 

Пожелавам Ви здраве, възрожденски дух и много успехи!

 

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Кмет на Община Аврен

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове