ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Новини
Съобщение
09.05.2019

Във връзка с насрочените на 26 май 2019 год. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Общинска администрация – Аврен уведомява избирателите, че служба ЕСГРАОН при община Аврен и кметствата на територията й ще работят на 18.05.2019 год. /събота/  от 8.00 часа  до 16.30 часа за приемане и обработване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки допуснати в избирателния списък и заявления за заличаване на граждани на друга държава – членка на Европейския съюз вписани в избирателния списък.

  Общинска администрация – Аврен

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове