Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Асоциация на българските черноморски общини (АБЧО) стартира процедура за подбор на младежи, желаещи да се включат в безплатни курсове „Агро-професионални умения“
26.06.2019
Асоциация на българските черноморски общини осигурява безплатни обучителни курсове за нискоквалифицирани младежи до 29 годишна възраст, които не учат и не работят и са изправени пред множество бариери при навлизането на пазара на труда.
 
Желаещите млади хора ще бъдат включени в иновативен обучителен курс за подкрепа на трудовата им интеграция в селскостопанския сектор, посредством насърчаване на пригодността за заетост и предприемачеството. Включвайки се в дейностите по проекта и преминавайки през специализираните обучителни модули, младежите ще получат:
  1. умения, увереност и мотивация за кандидатстване за работа;
  2. специфични знания за намиране на работа, като озеленителни, градинари и растениевъди, аранжори на цветя, работници смесено стопанство, животновъди и други позиции за квалифицирани работници в селското стопанство;
  3. възможност за включване в младежки обмени в партньорските страни (Словения, Норвегия, Италия, Унгария и Румъния);
  4. включване в европейски конкурс за Start-ups;
  5. стажантски програми в земеделски стопанства/ферми.

След успешно приключване на курса ще бъде издаден сертификат за участие с придобитите умения и възможност за стаж в земеделско стопанство.

Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на АБЧО: http://www.ubbsla.org/eneet-cources/ .

 

Регистрационна форма за заявяване на желание за включване в обучителния курс.

 

Попълнената регистрационната форма е необходимо да се изпрати на ел. адрес: coordinator@ubbsla.org .

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове