ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Новини
Мерки за недопускане на заболяването Африканска чума по свинете
19.07.2019

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната, относно заболяването „Африканска чума по свинете“, Кмета на Община Аврен издаде Заповед с мерки за ограничаване и недопускане на болестта „Африканска чума по свинете“ на територията на община Аврен.

В случай на мъртви или съмнение за заболели свине да се информира кмета и официалния ветеринарен лекар на общината и/или Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Варна.

Повече информация на https://odbh-varna.com/news.php?_nid=229 и https://www.youtube.com/watch?v=mIreHMLjbWI

Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове