Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Мерки за недопускане на заболяването Африканска чума по свинете
19.07.2019

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната, относно заболяването „Африканска чума по свинете“, Кмета на Община Аврен издаде Заповед с мерки за ограничаване и недопускане на болестта „Африканска чума по свинете“ на територията на община Аврен.

В случай на мъртви или съмнение за заболели свине да се информира кмета и официалния ветеринарен лекар на общината и/или Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Варна.

Повече информация на https://odbh-varna.com/news.php?_nid=229 и https://www.youtube.com/watch?v=mIreHMLjbWI

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове