Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Новини
Съобщение
22.07.2019
Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението на с. Садово, че в деловодството на Общината е постъпило писмо от директора на Регионална здравна инспекция – Варна относно превишаване концентрацията на „нитрати“ в питейната вода.
 
Регионална здравна инспекция – Варна препоръчва питейната вода да не се ползва за пиене и приготвяне на храна за следните уязвими групи от населението: бременни жени, кърмачки, кърмачета и малки деца, хора със заболявания и оперативни интервенции на храносмилателната система и панкреаса.
 

Общинска администрация – Аврен

Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове