Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Новини
Съобщение
13.08.2019
 
Община Аврен, Област Варна уведомява населението на с. Садово, че във връзка с продължително засушаване и липса на достатъчно количество вода и валежи, водоподаването в населеното място ще се осъществява през 24 часа в светлата част на денонощието, считано от 13.08.2019 год. по зони, както следва:
  1. висока зона от 09.00 ч. до 21.00 ч. /четна дата/;
  2. ниска зона от 09.00 ч. до 21.00 ч. /нечетна дата/.
 
Водата да се използва само за питейни и битови нужди!
Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове