Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Съобщение
22.08.2019
Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. Общинска администрация Аврен на основание чл. 408, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс уведомява гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които отговарят на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желаят  да бъдат  вписани в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове  - част ІІ, но не са били вписани в избирателните списъци в изборите на 25 октомври 2015 год., че могат да представят декларация по образец /Приложение № 8 – МИ от изборни книжа/ в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден – до 16 септември 2019 год. включително.
Вписаните гражданите в избирателните списъци – част ІІ през 2015 год. подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АВРЕН

 

 

In relation to the elections for municipal councilors and mayors to be held on 27 October 2019, on the grounds of art. 408 par. 1 and par. 2 of the Election Code, the Municipal Administration of Avren notifies the citizens of other EU member-states meeting the provisions under art. 396, par. 2 of the Election Code and wishing to be included in Part II of the electoral registers for the elections of municipal councilors and mayors, who have not been listed in the electoral registers for the elections held on 25 Oct. 2015, that they need to submit their Applications – Declarations (Enclosure No. 8 – MI of the electoral papers) at the Municipal Administration of their place of residence on the territory of the relevant township, not later than 40 days prior to the election day, namely by 16 Sept. 2019 inclusive.   

Citizens already listed in Part II of the electoral registers need to submit a new application only in the event of change to any declared circumstances. 

 

Municipal Administration of Avren

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове