Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Съобщение
04.09.2019

Заповед 2079 от 03.09.2019 г. на Кмета на Община Аврен относно образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове