Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Съобщение
05.09.2019

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. Общинска администрация – Аврен уведомява заинтересованите страни, че съгласно Решения на Централна избирателна комисия № 889 – МИ от 30.08.2019 год. и  № 932 – МИ от 30.08.2019 год. Общинска избирателна комисия в община Аврен, област Варна встъпва в правомощията си на 04.09.2019 год.

Седалище и адрес за кореспонденция на Общинска избирателна комисия - Аврен: Област Варна, Община Аврен, с. Аврен, п. к. 9135, ул. „Йордан Ноев“ № 6, тел.: 05112 9144; факс: 05105 99 30.

Електронен адрес за кореспонденция: oik0301@cik.bg

Работно време от 09:00 ч. - 17:30 ч. всеки ден.

 

         

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове