Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
100 годишен юбилей на читалището в село Царевци
27.09.2019

На 26.09.2019 г. НЧ „Христо Смирненски – 1919“ отбеляза 100 години от своето създаване. Това са години, в които читалището играе важна роля за съхраняване на българските традиции и обичаи, за обогатяване на духовния и културния живот в селото.

Гости на празника бяха г-н Боян Георгиев и г-жа Живка Костадинова – зам.- кметове на Община Аврен, г-жа Саша Стоева-старши експерт в РЕКИЦ „Читалища“ – област Варна, г-н Кирчо Шарков- председател на ЗКПУ „Сеяч“, г-н Емануил Манолов и г-жа Светлана Георгиева. Тържеството се състоя на обновения площад пред читалищната сграда, който бе реновиран през тази година. Г-н Боян Георгиев и г-жа Тодорка Михалева символично прерязаха лентата на благоустроения площад.

Председателят на читалището- г-жа Тодорка Михалева отправи поздрав към присъстващите и ги запозна накратко с историята на читалището, отбелязвайки по-важните дати и събития, както и заслугите на хората, работили от създаването му през 1919 година до днес.

Празникът продължи с богата програма, в която участие взеха  децата от танцов състав „Пъстра китка“ и женската певческа група „Пъстра плетеница“ при читалището, както и ансамбъл „Контраст“ от Варна.
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове