Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Съобщение
04.10.2019

 

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. Държавна агенция „Електронно управление“ създаде възможност за заявяване на следните електронни административни услуги:

  • 910001 – вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс);
  • 910002 – гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс);
  • 910003 – изключване от списъка на заличените лица преди преда-ване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 Изборния кодекс).

След влизане в началната страница на Единния портал за заявяване на посочените услуги https://egov.bg/, заявителят следва последователно да избере тематичните раздели „Граждански права” и „Достъп, публичност и прозрачност”. От опцията „Избери администрация” на последния екран се активира „Услуги, предоставяни от общински администрации” или „Всички институции”. Излиза списъка на услугите и се прави съответният избор. След стартиране на процедурата за заявяване на конкретната административна услуга, се отваря екран с подробна информация за нея, какво е необходимо заявителят да приготви предварително и как да заяви услугата.  За трите услуги е необходимо заявителят да разполага:

  • инсталирано на компютъра си Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран елек-тронен подпис (КЕП);
  • профил в системата „Електронно връчване“;
  • инсталиран на компютъра Adobe Reader.

Попълнената и подписана електронна форма на заявлението се изпраща чрез Системата за сигурно електронно връчване към избраната общинска администрация.

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове