Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Покана
02.11.2019

На основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Областният управител на област с административен чентър - Варна свиква първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Аврен. Заседанието ще се проведе на 05 ноември 2019 г. в НЧ "П.Р. Славейков - 1901" с. Аврен от 13,00 ч., при следния проект за дневен ред:научете повече
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове