Добре дошли
Пали кош в село Приселци
19.02.2018

Масленица и Сирни заговезни бяха отбелязани в ЧСУ „Юрий Гагарин“ в „Камчия“
16.02.2018

Трифон зарезан в селата Аврен и Царевци
15.02.2018

Отбелязване на 140-годишнината от Руско-турската oсвободителна война 1877–1878 г. и възстановяването на българската държавност
31.01.2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА АВРЕН
25.01.2018
С настоящото съобщение, Ви уведомяваме, че със Заповед № 111/25.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен е открита Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Аврен.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА АВРЕН
24.01.2018

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове