ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

Съобщение
22.07.2019
Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението на с. Садово, че в деловодството на Общината е постъпило писмо от директора на Регионална здравна инспекция – Варна относно превишаване концентрацията на „нитрати“ в питейната вода. Регионална здравна инспекция – Варна препоръчва питейната вода да не се ползва за пиене и приготвяне на храна за следните уязвими групи от населението: бременни жени, кърмачки, кърмачета и малки деца, хора със заболявания и оперативни интервенции на храносмилателната система и панкреаса.

Мерки за недопускане на заболяването Африканска чума по свинете
19.07.2019

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната, относно заболяването „Африканска чума по свинете“, Кмета на Община Аврен издаде Заповед с мерки за ограничаване и недопускане на болестта „Африканска чума по свинете“ на територията на община Аврен.

В случай на мъртви или съмнение за заболели свине да се информира кмета и официалния ветеринарен лекар на общината и/или Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Варна.


Театър „Искри и сезони” гостува в Община Аврен
15.07.2019

В село Тръстиково откриха паметна плоча на загиналите във войните жители на селото
04.07.2019
Днес в село Тръстиково се проведе тържествено откриване и освещаване на възпоменателна паметна плоча на 18 български войници жители на селото, загинали във войните за национално обединение на България в Отечествената война, Междусъюзническа, Първа и Втора световна война.
 

Тържествено бе открита Възпоменателна плоча на загиналите във войните 1912 – 1945 година от село Здравец
01.07.2019
В с. Здравец, на 28 юни т.г. бе открит паметник на загиналите във войните от населеното място. Той е изграден с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната, Община Аврен и спомоществуватели. Мемориалът откриха заместник-областният управител на Варна г-н Илиян Карагьозов и кметът на Община Аврен г-н Емануил Манолов.

Асоциация на българските черноморски общини (АБЧО) стартира процедура за подбор на младежи, желаещи да се включат в безплатни курсове „Агро-професионални умения“
26.06.2019
Асоциация на българските черноморски общини осигурява безплатни обучителни курсове за нискоквалифицирани младежи до 29 годишна възраст, които не учат и не работят и са изправени пред множество бариери при навлизането на пазара на труда.
 
Желаещите млади хора ще бъдат включени в иновативен обучителен курс за подкрепа на трудовата им интеграция в селскостопанския сектор, посредством насърчаване на пригодността за заетост и предприемачеството. Включвайки се в дейностите по проекта и преминавайки през специализираните обучителни модули, младежите ще получат:

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове