ОБЯВЛЕНИЕ
14.11.2018

На основание чл. 90, ал.1 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 9, ал.2 от Правилник за  устройството и дейността на общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, както и във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.010-0309-С01 по проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.

 

              Община Аврен, обявява конкурс за длъжността „Директор на  общинско социално предприятие за „Озеленяване и благоустройство в община Аврен“, при следните условия:


На Архангеловден НЧ „П.Р. Славейков -1928” с. Близнаци отбеляза своя 90 годишен юбилей
09.11.2018

Поздравителен адрес по повод 1 ноември – Ден на народните будители
01.11.2018

 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

 

Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 1 ноември – Ден на народните будители.
 
На този ден всички ние отдаваме своето признание към дейността на безброй народни будители, благодарение на които сме съхранили своята идентичност и сме запазили своя бит и култура.
 
Днес е празникът и на всички тези дейци, които обогатяват традициите и поддържат стремежа към образование и книжовност.
 
Бъдете достойни наследници на завещаната ни българска духовност и традиция. Дарявайте знания на нашите деца и продължавайте да бъдете нашите възрожденци.
 
Желая на всички здраве, лични и професионални успехи!

Съобщение
01.11.2018

Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че преустановява предоставянето на услугата -онлайн заплащане на местни данъци и такси в клоновете на Български пощи, считано от 31.10.2018 г.


149 години отбеляза храм „Св.Великомъченик Димитрий Солунски” в село Садово
30.10.2018

Храмов празник на Свети Иван Рилски Чудотворец в село Круша
19.10.2018

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове