Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини

Съобщение
21.01.2020
Община Аврен  уведомява своите граждани, че във връзка с осъществяване на дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията към Областна администрация Варна на 30 януари 2020 г.  от 14:00  до 16:00 часа в заседателна зала „Просвета” на община Аврен ще се проведе приемна на гражданите с г-н Илиян Карагьозов – заместник председател на съвета и заместник областен управител на област Варна.  

Протестни действия на превозвачите на 13 януари 2020 год.
10.01.2020
По повод постъпило в деловодството на Общинска администрация- Аврен писмо от Националното сдружение на общините в Република България, Община Аврен уведомява населението, че на 13 януари (понеделник)във връзка с планираните протестни действия на превозвачите на територията на страната в редица общини и прилежащите към тях населени места ще бъде преустановен обществения превоз на пътници.

АКЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ, ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ И НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ.
08.01.2020

Общински съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти
30.12.2019
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода от 05.02.2020 год. до 28.02.2020 год. включително състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете / кметските наместници по населените места на територията на Община Аврен ще раздава индивидуални пакети с хранителни продукти.

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Аврен за 2020 г.
13.12.2019
 
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Аврен ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2020 г.

21 ноември – Ден на християнското семейство
21.11.2019

Денят на християнското семейство е празник, който трябва да почитаме и уважаваме. 21 ноември е прекрасен повод да покажем на близките си колко много ги обичаме и колко много означават те за нас. Семейството е ценност, съумяла да съхрани народността и духовността ни през годините, затова го посветете на най-близките си хора и се заредете с много, много любов.


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове