ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Зелен телефон
На телефонен номер 05106/ 23 97 (от 08.00 часа до 16.30 часа) или 05106/22 50 (от 16.30 часа до 08.00 часа), както и на електронна поща kmet@avren.bg всички граждани могат да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, включително и предложения за подобрения на политиката за управление на отпадъците на територията на Община Аврен.
Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове