Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Фестивали и събори

"Фестивал на автентичен Аврен"

Фолклорен събор - "Аврен пее и танцува"


                                                                                
 
                                                                                           
Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове