ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Социални дейности
Социални услуги

Административни услуги и помощи

Клубове на пенсионера

Общински съвет на БЧК

Обществен съвет за социално подпомагане
                                                                                                                                                                           
Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове