Профил на купувача, гаранции и плащания

Гаранции и плащания за месец май 2016г.
21.06.2016
Гаранции за изпълнение за месец май 2016г.Информация за плащания по договорите за обществени поръчки за месец май 2016г.Гаранции за участие за месец май 2016г.

Гаранции и плащания за месец април 2016г.
26.05.2016
Гаранции за изпълнение за месец април 2016г.Информация за плащанията по договорите за обществени поръчки за месец април 2016г.

Гаранции и плащания за месец март 2016г.
28.04.2016
Гаранции за изпълнение за месец март 2016 г. Информация за плащания по договорите за обществени поръчки за месец март 2016 г.

Гаранции и плащания за месец февруари 2016 г.
31.03.2016
Информация за плащания по договорите за обществените поръчки за месец февруари 2016г.   Гаранция за изпълнение за месец февруари 2016 г.

Гаранция и плащания за месец януари 2016
26.02.2016
Гаранции за изпълнение за месец януари 2016 г.   Гаранции за участие за месец януари 2016 г.   Информация за плащания по договорите за обществени поръчки за месец януари 2016 г.

Гаранция и плащания за месец декември 2015
25.01.2016
Плащания за месец декември 2015г.

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове