Читалища

 

НЧ „П.Р.Славейков-1901” с. Аврен

 

Председател:

Светла Кателиева

Библиотекар-специалист:

Руска Станчева

Библиотекар:

Миглена Гочева

 

 

 

 

05106/ 77 78

0889 11 30 39

0887 54 03 38

chitaliste_avren@abv.bg

НЧ „Зора - 1 - 1937”

с. Бенковски

 

Председател:

Елена Иванова

Библиотекар:

Галя Йорданова

 

 

 

0884 71 16 84

zorabenkowski12@abv.bg

НЧ „П.Р.Славейков - 1928”

с. Близнаци

 

Председател:

Димитър Димитров

Библиотекар:

Венцислава Петрова

 

 

 

  0882 37 76 04

slaveikov_1928@abv.bg

 

НЧ „Христо Ботев - 1927”

с. Болярци

 

 Председател:

Бранимир Стоянов

 

 0899 15 61 83

xbotev1927@abv.bg

 

НЧ „Просвета -1900”

с. Дъбравино

 

Председател:

Димитрина Димитрова

Библиотекар-специалист:

Веселинка Георгиева

 

 

 

  0884 71 18 08

 dabravino1965@abv.bg

 

НЧ „Христо Смирненски -1926”

с.Здравец

 

 

Председател:

Димитричка Стоянова

Библиотекар:

Мария Драганова

 

 

 

0882 37 76 27

zdravec_avren@abv.bg

 

НЧ „Пробуда - 1927” с.Казашка река

 

Председател:

Живка Димитрова

Библиотекар:

Галя Маринова

 

 

 

0882 37 76 72

chitalishte_kazashka.reka@abv.bg

 

НЧ „Просвета - 1997”

с. Китка

 

 

Председател:

Владимир Раданов

 

0895 50 15 97

chitalishte_kitka@abv.bg

 

НЧ „Пробуда - 2010”

 с. Круша

 

Председател:

Васил Костадинов

Библиотекар:

Милка Филева

 

 

 

 

0882 37 72 15

probuda.krusha@gmail.com

 

 

НЧ „Просвета- 1927”

с. Приселци

 

Председател:

Николета Василева

Библиотекар:

Теодора Тодорова

 

 

 

 

0882 37 75 27

nch.prosveta_1927@abv.bg

 

 

НЧ „Искра-1927”

с. Равна гора

 

Председател:

Виолета Димитрова

Библиотекар:

Даниела Божкова

 

 

 

 

0895 50 16 07

iskra.ravnagora@abv.bg

 

 

НЧ „Христо Ботев - 1925”

с. Садово

 

Председател:

Севдалина Димитрова

Библиотекар:

Емине Хюсеинова

 

 

 

 

0884 71 14 62

sadovo_avren@abv.bg

 

 

НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1908”

с.Синдел

 

Председател:

Йовка Хинчева

Библиотекар:

Стефан Великов

 

 

 

0884 71 14 49

chitalishte_sindel@abv.bg

 

НЧ „Христо Ботев - 1926”

 с.Тръстиково

Председател:

Иван Иванов

Библиотекар-специалист:

Павлина Георгиева

 

 

 0884 71 14 67

chitalishte_trastikovo@abv.bg

 

НЧ „Христо Смирненски - 1919”

с. Царевци

 

Председател:

Тодорка Михалева

Библиотекар:

Красимира Тодорова

 

 

 

  0882 37 70 22

 hr.smirnenski1919@abv.bg

 

НЧ „Просвета - 1927”

с. Юнак

 

Председател:

Руска Велкова

 0882 37 72 05

citalishte.yunak@abv.bg

 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове