ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
с. Китка


Кметство Китка

Кметски наместник: Димитричка Стойкова

- телефон за контакти: 05105- 53-30
Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове