Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 

Протоколи от 10.07.2018 г. относно изземване на имоти - частна общинска собственост изтегли

       


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове