Заседания

Предстоящи заседания на Общински съвет-Аврен

                                                                                                                                 
 
На 01 юни 2018 г. с начален час 9,30 ч.  в зала "Просвета" при община Аврен ще се проведе 38-мо заседание на Общински съвет Аврен, при следния проект за дневен ред
 

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове