Заседания

Предстоящи заседания на Общински съвет-Аврен

 На 21 декември 2018 г. с начален час 9,30 ч. в зала Просвета при Община Аврен ще се проведе 47-то редовно заседание на Общински съвет Аврен при следния проект за дневен ред, публикувано на 14.12.2018 г.


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове