Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Заседания

Предстоящи заседания на Общински съвет-Аврен 

Мандат 2019 - 2023

 

На 11 ноември 2019 г. в зала "Просвета" при община Аврен ще се проведе заседание на Общински съвет Аврен от 9,30 ч. при следния проект за дневен ред


Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове