Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Заседания

Предстоящи заседания на Общински съвет-Аврен

 

На 16 септември 2019 г. с начален час 13,30 ч. в заседателната зала на отдел "Устройство на територията" при община Аврен, област Варна ще се проведе 56-то редовно заседание на Общински съвет Аврен при следния проект за дневен ред


Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове