ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Заседания

Предстоящи заседания на Общински съвет-Аврен

 

 На 23 август 2019 г. с начален час 9,30 ч. в зала Просвета при община Авренще се проведе 55-то редовно заседание на Общински съвет Аврен при следния проект за дневен ред


Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове