Конкурси

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН

на основание  чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед №  345/15.03.2018 год. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс :
за длъжност Главен юрисконсулт в Община Аврен
за срок: до завръщане на титуляра, научете повече...
 
публикувано на 16.03.2018 г.
 
 
 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН

на основание  чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед №  346/15.03.2018 год. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс:

за длъжност Директор Дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“

за срок: до завръщане на титуляра, научете повече...
 
публикувано на 16.03.2018 г.
 

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове