Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Ръководство

 

   /assets/OS/DSC_0044.JPG
Кмет: Емануил Младенов Манолов
Роден на: 20 февруари 1978 г. в гр. Варна
Образование: ШУ "Епископ Константин Преславски"
гр.Шумен-Специалност "История"
Професионален опит:  Кариерата си е започнал в общинската администрация в Аврен, където работи 2 години като главен специалист и младши експерт в сферата на културата и спортните дейности.
От 2006 г. до 2010 г. е старши експерт в Бюрото по труда в Аврен.
От 8 юни 2010 г. е директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Варна.
Избран за кмет на община Аврен за мандат 2011 г.- 2015 г.
Избран за кмет на община Аврен за мандат 2015 г.- 2019 г.
Избран за кмет на община Аврен за мандат 2019 г.- 2023 г.

 
 
 

                                                                                                                                                                    

Зам.-кмет: Боян Владимиров Георгиев
Направление: "Инвестиционна политика, устройство на територията, общинска собственост и транспорт"
Роден на:
18 септември 1974 г.  в  гр. Варна.
Образование: ШУ "Константин Преславски" гр. Шумен, степен магистър специалност "Социални дейности"
Семейно положение: семеен, с две деца
Професионален опит: На местните избори през 2007 г. е избран за общински съветник от ПП ГЕРБ,
от 2009 г. е технически ръководител на ВиК - Аврен до ноември 2011 г.

 
 

Зам.-кмет: Живка Тодорова Костадинова
Направление: „Образование, култура, здравеопазване, спорт, туризъм, младежки и социални дейности"
Родена на:
27 ноември 1964 г. в с. Аврен

Образование: Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ – степен бакалавър по Стопанско управление, профил „Мениджмънт на туризма“, ВСУ „Черноризец Храбър“ и Икономически институт към БАН – София – степен магистър по Стопанско управление, профил „Управление на международни бизнес проекти“

Семейно положение: омъжена, с едно дете.

Професионален опит: Кариерата си е започнала в общинската администрация - Аврен през 1985 год., като чертожник в отдел „Архитектура и благоустройство“, след което като строителен техник, ръководител на строителен обект, специалист „Молби, жалби и сигнали на граждани“, началник „Канцелария на кмета и връзки с обществеността“, директор на дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“.   
 
 
 


Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове