ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Кметства и кметски наместничества


населено място

 

 кмет на кметство

 

телефон за връзка 

 

 email

 

с.Бенковски

Емел Юзбеева       

05105/ 3329

benkovski@avren.bg

с.Близнаци

Димитър Димитров   

05105 4191

05105 4595

bliznatsi@avren.bg

с.Приселци

Слави Кирязов

05105 2060

priselci@avren.bg

с.Здравец

Данаил Аджемов

05105 3223

zdravets@avren.bg

с.Китка

Димитричка Стойкова   

05105 5330

kitka@avren.bg

с.Круша

Юри Стойков

05105 5350

krusha@avren.bg

с.Болярци

Мариана Димитрова   

05105 5020

boliarci@avren.bg

с.Равна гора

Руска Желязкова 

05105 5656

ravnagora@avren.bg

с.Садово

Севдалина Димитрова

05108 2220

sadovo@avren.bg

с. Синдел

Георги Панайотов

05100 2383

sindel@avren.bg

с. Царевци

Младен Манолов

05100 2374

tcarevci@avren.bg

с. Тръстиково

Лъчезар Лазаров

05102 2116

trastikovo@avren.bg

с. Дъбравино

Атанас Атанасов

05101 2260

dabravino@avren.bg

с.Юнак

Ганчо Славов

05101 2215

yunak@avren.bg

с.Казашка река

Никола Николов   

05101 2231

kazashkareka@avren.bg

 


Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове