ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Училища

 

СОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

с.СИНДЕЛ

Директор:

Стела Христова

05100 2222

sou_sindel@abv.bg

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” с.АВРЕН

Директор:

Гинка Колева

05106 2240

ou_avren_01@abv.bg

ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

с.ДЪБРАВИНО

Директор:

Емилия Иванова

05106 7649

ou_dybravino@abv.bg

ОУ “Ч-Р ПЕТЪР БЕРОН”

с.ПРИСЕЛЦИ

Директор:

Катя Костова

05105 2070

ou_priselci@abv.bg

ОУ “СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” с.ТРЪСТИКОВО

Директор:

Николай Савов

05100 2113

ousv_sv_kirilimetodii@abv.bg

ОУ  “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”

с.ЦАРЕВЦИ

Директор:

Ирина Рангелова

05100 2215

oy_carevci@abv.bg

ЧСУ „Юрий Гагарин”

СОК Камчия

И. Д. директор:

Пенка Стоева

 0892 24 11 59  gagarin.kamchia@gmail.com

 

 

 

 

 

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове