ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Други контакти с институции

                                                                                                                                                                       

с.Аврен - Д-р С.Славова

0886 789 118

05106 2374

с.Дъбравино - Д-р Караджов

Д-р Минков

0878 834 712

0879 653 265

с.Синдел - Д-р Василева Синдел

0888 717 810

05100 2221

с.Бенковски - Д-р Цолова

0888 426 186

с.Приселци - Д-р Тенев

0888 055 592

с.Сидел - Д-р Дишева

0899 925 817

СОУ с.Синдел

м.с. Н. Димитрова


0895 724 051

ОУ с.Приселци

Ф. А.Атанасов


0895 027 463

ОУ с.Дъбравино

м.с. Й.Ангелова

0882 357 102

0878 475 945

ОУ с.Аврен

м.с. П. Коларова 


0888 966 016

с. Аврен - Бюро по труда

05106 2235

Пощенска станция Аврен

05106 2230

с.Аврен - Полиция

05106 2268

с. Аврен – ВиК

05106 2460

с. Аврен

Отдел Социални закрила”

05106 2478

05106 2731

с.Аврен

Общинска служба Земеделие

 

05106 2720

 

 


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове