ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Инвестиционни предложения

 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС), РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, за следното инвестиционно предложение: "Реновиране на обект за производство на мляко и млечни продукти от собствена ферма", разположен в землището на село Болярци, община Аврен, област Варна. /научете повече/
публикувано на 17.07.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС) "Варна Лан" ООД, уведомява всички физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Варна Лан" ООД на територията на област Варна", в землището на село Дъбравино, община Аврен, област Варна /научете повече/
публикувано на 11.07.2019 г. 

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове