ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Инвестиционни предложения

 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС), РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, за следното инвестиционно предложение: "Изграждане на комплекс за алтернативен туризъм", разположен в село Здравец, община Аврен, област Варна. /научете повече/
публикувано на 22.08.2019 г.

Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове