ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Заповеди за търгове и конкурси


Заповеди за обявени търгове и конкурси:
 


Заповеди относно спечелени търгове и конкурси и заповеди относно недопуснати кандидати:
 
Запоевди 1504 - 1506 от 12.06.2019 г.
 

Други заповеди 
 
 
 
 

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове