Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Заповеди за търгове и конкурси


Заповеди за обявени търгове и конкурси:

Заповед 78 - 88 от 21.01.2020 г.
 


Заповеди относно спечелени търгове и конкурси и заповеди относно недопуснати кандидати:

Заповед 75-77 от 21.01.2020 г.
 


Други заповеди 
 
 

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове