ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Декларации и регистър на декларации по ЗПКОНПИ

 

Вх. №/дата

Име, презиме, фамилия

Вид на декларацията по чл.35, ал.1,  от ЗП КОНПИ

Длъжност

  1/02.04.2018г.

Димитър Стоилов Димитров

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Близнаци

  2/02.04.2018г.

Димитричка Пенева Стойкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Китка

  3/02.04.2018г.

Лъчезар Славов Лазаров

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Тръстиково

  4/02.04.2018г.

Севдалина Желязкова Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Садово

  5/02.04.2018г.

Мариана Димитрова Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Болярци

  6/02.04.2018г.

Ганчо Иванов Славов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Юнак

  7/02.04.2018г.

Данаил Иванов Аджемов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Здравец

  8/02.04.2018г.

Слави Кирилов Кирязов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Приселци

  9/02.04.2018г.

Младен Емануилов Манолов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Царевци

10/03.04.2018г.

Георги Илиев Панайотов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Синдел

11/03.04.2018г.

Руска Веселинова Желязкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Равна гора

12/03.04.2018г.

Атанас Иванов Атанасов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Дъбравино

13/03.04.2018г.

Никола Жеков Николов

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Казашка река

14/03.04.2018г.

Емел Неджемединова  Юзбеева

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Кмет на с. Бенковски

15/22.05.2018г.

Слави Кирилов Кирязов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Приселци

16/23.05.2018г.

Ганчо Иванов Славов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на кметство с. Юнак

17/23.05.2018г.

Никола Жеков Николов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Казашка река

18/25.05.2018г.

Емел Неджемединова Юзбеева

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Бенковски

19/28.05.2018г.

Атанас Иванов Атанасов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Дъбравино

20/28.05.2018г.

Лъчезар Славов Лазаров

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Тръстиково

21/29.05.2018г.

Данаил Иванов Аджемов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Здравец

22/29.05.2018г.

Димитричка Пенева Стойкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Китка

23/29.05.2018г.

Севдалина Желязкова Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Садово

24/29.05.2018г.

Георги Илиев Панайотов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Синдел

25/31.05.2018г.

Мариана Димитрова Димитрова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Болярци

26/04.06.2018г.

Руска Веселинова Желязкова

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Равна гора

27/05.06.2018г.

Димитър Стоилов Димитров

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Близнаци

28/05.06.2018г.

Младен Емануилов Манолов

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Кмет на с. Царевци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове