ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Избирателни списъци

Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. Общинска администрация Аврен на основание чл. 408, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс уведомява гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които отговарят на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желаят  да бъдат  вписани в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове  - част ІІ, но не са били вписани в избирателните списъци в изборите на 25 октомври 2015 год., че могат да представят декларация по образец /Приложение № 8 – МИ от изборни книжа/ в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден – до 16 септември 2019 год. включително.
Вписаните гражданите в избирателните списъци – част ІІ през 2015 год. подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АВРЕН

Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове