Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Расяснителна кампания 2019
Избирателни списъци

 
Списъци на заличените лица от избирателните списъци 
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове
на 27 октомври 2019 г.
(за публикуване)
Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 001 с. Аврен

Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 002 с. Бенковски

Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 003 с. Близнаци

Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 005 с. Дъбравино

Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 006 с. Дъбравино

Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 007 с. Здравец

Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 008 с. Казашка река

Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 009 с. Китка

Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 011 с. Приселци

Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 012 с. Равна гора

Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 014 с. Синдел

Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 015 с. Тръстиково

Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 016 с. Царевци

Списък на заличените лица от избирателните списъци - избирателна секция № 03 01 00 017 с. Юнак

                                                                                                Избирателни списъци - част II
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове
на 27 октомври 2019 г.
(за публикуване)Избирателен списък - част II секция № 03 01 00 002 - с. Бенковски

Избирателен списък - част II секция № 03 01 00 004 - с. Болярци

Избирателен списък - част II секция № 03 01 00 007 - с. Здравец

Избирателен списък - част II секция № 03 01 00 009 - с. Китка

Избирателен списък - част II секция № 03 01 00 013 - с. Садово

Избирателен списък - част II секция № 03 01 00 017 - с. Юнак
                                                                                                       Избирателни списъци - част I
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове
на 27 октомври 2019 г.
(за публикуване)
 

 

Избирателен списък секция 03 00 00 001 – с. Аврен

 

Избирателен списък секция 03 00 00 002 – с. Бенковски

 

Избирателен списък секция 03 00 00 003 – с. Близнаци

 

Избирателен списък секция 03 00 00 004 – с. Болярци

 

Избирателен списък секция 03 00 00 005 – с. Дъбравино

 

Избирателен списък секция 03 00 00 006 – с. Дъбравино

 

Избирателен списък секция 03 00 00 007 – с. Здравец

 

Избирателен списък секция 03 00 00 008  – с. Казашка река

 

Избирателен списък секция 03 00 00 009 – с. Китка

 

Избирателен списък секция 03 00 00 010 – с. Круша

 

Избирателен списък секция 03 00 00 011 – с. Приселци

 

Избирателен списък секция 03 00 00 012 – с. Равна гора

 

Избирателен списък секция 03 00 00 013 – с. Садово

 

Избирателен списък секция 03 00 00 014 – с. Синдел

 

Избирателен списък секция 03 00 00 015 – с. Тръстиково

 

Избирателен списък секция 03 00 00 016 – с. Царевци

 

Избирателен списък секция 03 00 00 017  – с. Юнак


Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове