Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове