Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове