Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Расяснителна кампания 2019
Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове