Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове