Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове