Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Расяснителна кампания 2019
Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове