Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Потърсете в сайта
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове