Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Расяснителна кампания 2019
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове