Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Расяснителна кампания 2019
Постоянни комисии

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АВРЕН МАНДАТ 2015 – 2019 г.

 

Комисия „ПРОСВЕТА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ, ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ТРАНСПОРТ”

Председател : Стоян Георгиев Стоянов

Зам. Председател : Ивелина Живкова Томова

Членове : 1. Данаил Ясенов Чаушев

                2. Емилиян Емилов Йорданов

                3. Недко Стоянов Недялков

 

Комисия „АДМИНИСТРАТИВНО–ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЗАКОННОСТ-   ОБЩЕСТВЕН РЕД, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ”

Председател : Ивелина Живкова Томова

Зам. Председател : Тодор Русев Йорданов           

Членове : 1. Симеон Димитров Костадинов

                2. Георги Атанасов Майков

                3. Шабан Алиев Насуфов

 

Комисия „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, СТОПАНСКИ   ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ “

Председател : Таня Костадинова Великова

Зам. Председател :Георги Атанасов Майков

Членове : 1. Стоян Георгиев Стоянов

                2. Недко Стоянов Недялков

                3. Емилиян Емилов Йорданов

 

Комисия „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”

Председател : Мустафа Шукриев Ахмедов

Зам. Председател :Таня Костадинова Великова

             Членове : 1. Тодор Русев Йорданов

                             2. Шукри Мустафов Ахмедов

                             3. Симеон Димитров Костадинов

 

Комисия “УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“

Председател : Георги Атанасов Майков

Зам. Председател : Шукри Мустафов Ахмедов

 Членове : 1. Данаил Ясенов Чаушев

                 2. Шабан Алиев Насуфов

                 3. Мустафа Шукриев Ахмедов

 

Комисия “ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ”

Председател: Тодор Русев Йорданов

Членове: 1. Таня Костадинова Великова

               2. Недко Стоянов Недялков

               3. Ивелина Живкова Томова

               4. Емилиян Емилов Йорданов

 


Потърсете в сайта
Общинска избирателна комисия Аврен
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове